Previous Next
ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

ΚΗΛΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


Οι παθήσεις των μεσοσπονδύλιων δίσκων αποτελούν την κύρια αιτία για την οποία οι πλειονότητα των ανθρώπων θα αναγκαστούν να αντιμετωπίσουν για τουλάχιστον μία φορά στην ζωή τους. Κυρίως αφορά την αυχενική ή την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και σε πολύ μικρό ποσοστό την θωρακική. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο αφενός στον υψηλό βαθμό κινητικότητας της αυχενικής μοίρας και αφετέρου στην καταπόνηση όσον αφορά την οσφυϊκή μοίρα.   Η θωρακική μοίρα αποτελεί ειδική κατηγορία λόγω της σταθερότητας του θωρακικού κλωβού και του μικρού ποσοστού εμφάνισης θωρακικής δισκοκήλης (<5%).
Δισκοκήλες αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης.  Γενικά διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες τις α) τραυματικές: οι οποίες προέρχονται μετά αναφερόμενη κάκωση και πολλές φορές στην κατάσταση αυτή διαπιστώνεται κάταγμα του αυχενικού σπονδύλου ή υπεξάρθρημα και β) στις εκφυλιστικές: οι οποίες αποτελούν την πλειονότητα των περιπτώσεων. Η αντιμετώπιση των παραπάνω παθήσεων έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια έχοντας σαν αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη και μόνιμη θεραπεία των παθήσεων αυτών στην πλειονότητα τους.
Είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση να γίνει κατανοητό πότε αντιμετωπίζονται οι καταστάσεις αυτές χειρουργικά. Όσον αφορά τις τραυματικές δισκοκήλες η θεραπεία τους είναι πρωτίστως χειρουργική και μάλιστα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα. Οι εκφυλιστικές δισκοκήλες αντιμετωπίζονται κατά κύριο λόγο συντηρητικά για 6 έως 8 εβδομάδες όταν υπάρχει μόνο πόνος ο οποίος κυρίως αντανακλά δεξιά ή αριστερά στα άνω άκρα. Φυσικά εφόσον υπάρχουν συμπτώματα και σημεία όπως ανυπόφορος πόνος, αδυναμία ή ελάττωση της κινητικότητας του άνω άκρου, ελάττωση μυϊκής ισχύς, διαταραχή της αισθητικότητας (αιμμωδίες, μούδιασμα) και σημεία πίεσης του νωτιαίου μυελού, τότε η συντηρητική αντιμετώπιση πρέπει να εγκαταλείπεται πριν την ολοκλήρωσή της.
Η νευροχειρουργική  επέμβαση γίνεται με πρόσθια προσπέλαση, συνήθως από δεξιά, με μία μικρή τομή 3-4 εκατοστών (ακολουθώντας προϋπάρχουσες δερματικές πτυχές για άριστο αισθητικό αποτέλεσμα).  Διενεργείται αφαίρεση του μεσοσπονδύλιου δίσκου και τοποθέτηση, μεταξύ των σπονδύλων, μεσοσπονδύλιων προθεμάτων (PEEK) ή τοποθέτηση τεχνητού δίσκου σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις και κατόπιν συγκεκριμένων ενδείξεων όπως ηλικία ασθενούς, αριθμός μεσοσπονδύλιων δίσκων κ.α.
Τα αποτελέσματα της νευροχειρουργικής επέμβασης είναι εντυπωσιακά με άμεση ύφεση των συμπτωμάτων καθώς ο ασθενής επιστρέφει στην οικία του την επόμενη ημέρα και στις καθημερινές του δραστηριότητες. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν χρειάζεται μετεγχειρητικά άλλες θεραπείες όπως: κινησιοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, νοσηλεία σε κέντρο αποκατάστασης. Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι η επέμβαση θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως πριν υπάρξει νευρολογικό έλλειμμα καθώς η αποκατάσταση του είναι χρονοβόρα και μερικές φορές όχι πλήρης.
Δισκοκήλες οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης. Αποτελεί την πλειοψηφία των περιπτώσεων καθώς οι οσφυϊκή μοίρα δέχεται το μεγαλύτερο ποσοστό καταπονήσεων κατά την εργασία ή ακόμη και την καθιστή θέση.  Η διαφορά στην οσφυϊκή μοίρα είναι ότι πολλές φορές έχουμε την ρήξη του ινώδους δακτυλίου του μεσοσπονδύλιου δίσκου με αποτέλεσμα την έξοδο του περιεχομένου του στο νωτιαίο σωλήνα ή στο μεσοσπονδύλιο τρήμα. Αυτό έχει ως συνέπεια τα συμπτώματα να είναι οξέα και έντονα με αφόρητο πόνο από την πίεση που δέχονται τα νευρικά στοιχεία.
Η διαγνωστική προσέγγιση γίνεται με την κλινική εξέταση και την διενέργεια νευροαπεικονιστικού ελέγχου με μαγνητική τομογραφία. Εφόσον διαπιστωθεί ρήξη του ινώδους δακτυλίου συνυπάρχει αποσπασθέν τεμάχιο μεσοσπονδύλιου δίσκου με έντονα πιεστικά φαινόμενα επί των εξερχομένων νωτιαίων ριζών.  Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης είναι χειρουργική με την διενέργεια μικροδισκεκτομής.
 
               
H μικροδισκεκτομή αποτελεί την μέθοδο εκλογής (τομή δέρματος 3cm) καθώς όσες μέθοδοι αντιμετώπισης έχουν κατά καιρούς επινοηθεί, συγκρίνονται όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους, με την μικροδισκεκτομή (χρήση νεύροχειρουργικού μικροσκοπίου). Τα αποτελέσματα είναι άμεσα καθώς ο ασθενής κινητοποιείται εντός 24ώρου και επιστέφει στην οικία του.  Πλέον οι επιπλοκές της επέμβασης είναι πρακτικά μηδενικές και μετεγχειρητικά ο ασθενής δεν χρειάζεται άλλες θεραπείες ή νοσηλεία σε κέντρο αποκατάστασης. Επίσης η ηλικία δεν αποτελεί αντένδειξη για τις επεμβάσεις αυτές καθώς θεωρούνται επεμβάσεις χαμηλού κινδύνου.
Δισκοκήλες θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης. Πρόκειται για την μειονότητα των περιπτώσεων καθώς ανευρίσκονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό (με την συχνή διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας) αλλά αντιμετωπίζονται ελάχιστες περιπτώσεις και μόνο αυτές που δημιουργούν συγκεκριμένα συμπτώματα και σημεία. Η αντιμετώπισή τους έχει ριζικά αλλάξει καθώς είναι εφικτή η ασφαλής χειρουργική αφαίρεσή τους με οπίσθια ή οπισθοπλάγια προσπέλαση (μικρονευροχειρουργική), και δεν χρειάζεται πλέον μεγάλες επεμβάσεις όπως θωρακοτομή, η οποία έχει εγκαταλειφθεί λόγω του υψηλού ποσοστού επιπλοκών της.